OZV č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá

platí od: 13.12.2018

OZV č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů